Navštívte nášú online predajňu.

Pohodlné objednávanie Vám zaručí náš ESHOP.

BLISS Farby – Váš partner pri výbere dekoratívnych náterov.

BLISS farby eshop predstavuje sortiment farieb, lakov, lazúr, tmelov, tapiet a pracovného náradia dánskeho výrobcu Flügger A/S.

Našim hlavným cieľom je poskytovať všetkým klientom kvalitný servis, založený na odbornom poradenstve a zabezpečení najvhodnejších postupov s dodaním materiálov tej najvyššej kvality.

Vyberte si z našej ponuky produktov online, alebo nás navštívte osobne v našej predajni v Košiciach na Južnej triede 66. 

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť BLISS a.s. – so sídlom Čsl. Odboja 86,040 11 Košice.

Spoločnosť BLISS a.s. v plnom rozsahu rešpektuje súkromie osôb, ktoré navštevujú internetový obchod www.flugger.sk/eshop. Ochrana bezpečnosti a dôverného charakteru Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto sa v plnej miere riadime príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (“Zákon”). Zhromažďujeme iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie požiadaviek zákazníka. Osobné údaje nie sú predmetom prenájmu, scudzenia, ani obdobných právnych úkonov voči tretím osobám.

Eshop Bliss a.s. Košice Flugger farby, Sikkens Farby