Carboline Protipožiarne nátery

Tu je uvedený prehľad základných výrobkov. Pre doplnenie informácií a navrhnutie náterového systému pre Vaše potreby, nás prosím kontaktujte.

NULLIFIRE S systémy (605,606,607)

NULLIFIRE S systémy (605,606,607)

Na vodnej báze založené nadúvajúce sa protipožiarne nátery na konštrukčnú oceľ.

Dekoratívna proti požiarna ochrana pre exteriérové a interiérové použitie. Inovatívny tenký a hladký film Nullifire systému ponúka rýchlu aplikáciu, silnú proti požiarnu ochranu a dekoráciu pre konštrukčnú oceľ. Ponúka neporovnateľný výber, výkon a spoľahlivosť pre ochranu všetkých typov štrukturovanej ocele. Umožňuje architektom použiť konštrukčnú oceľ ako integrovanú časť stavebného designu. Vyznačuje sa vysoko budovateľnou technológiou – mnoho aplikácií požaduje iba jedno náterový proti požiarny systém. Ponúka 30, 60, 90 a 120 minútovú ochranu. Jednoduchý na spracovanie, aplikáciu a udržiavanie, dovoľuje naniesť dekoratívnu vrstvu vrchného náteru.