Ochrana kovov

Tu je uvedený prehľad základných výrobkov. Pre doplnenie informácií a navrhnutie náterového systému pre Vaše potreby, nás prosím kontaktujte.

TRIMETAL Steloxine Decor

Alkyd (lesklý a matný)

Antikorózny viacvrstvový dekoratívny náter na železné kovy, na báze fosforečnanu zinočnatého, jeden výrobok pre kompletný náterový systém, dokonalé krytie hrán.

TRIMETAL Steloxine Decor Micace

Alkyd

Dekoratívny metalizovaný povrchový náter používaný ako prevencia voči korózií pre železné kovy v interiéri a exteriéri, šupinatá štruktúra pigmentácie (vrstvená štruktúra, pigmenty ležia jeden na druhom ako strešná krytina), odráža slnečné lúče čím znižuje ohrievanie ošetreného povrchu.

TRIMETAL Steloxine Primer Epoxy

Epoxid

Antikorózny základný náter pre kovové podklady s fosfátom zinku ako aktívnym antikoróznym prostriedkom, aplikovateľný v hrubých vrstvách, výborne sa hodí ako udržiavací/údržbový základný náter pre manuálne odstránenú koróziu z kovu v priemyselnom prostredí.

CARBOLINE Rustbond Sealer Penetrating (RPS)

Polyamidoamin – epoxid, hlboko penetračný univerzálny základný náter.

Doporučený pre použitie na nedostatočne pripravenú oceľ, staré stávajúce nátery a koróziu. Výborná priľnavosť na koróziu a na povrchy očistené na stupeň ST2 až ST3. Ako plnič na upravenú oceľ a staré aj nesúvislé nátery, prenikne koróziou a vytvorí stály povrch pre vrchný náter. Jeho tixotropné vlastnosti redukujú stekanie. Použiteľný ako základný náter na rôznych neželezných kovoch – hliník, nerez, mosadz, meď, vrátane starej a galvanizovanej ocele, po zbavení chemikálií a mastnôt, ako adhezívny náter u náterov, kde bola prekročená doba pretrenia. Môže byť pretretý alkydmi, akrylátmi, EP a PUR nátermi.

CARBOLINE Carbozinc 11

Dvojzložkový anorganický zinkový základný náter

Dlhodobo odskúšaný. Odolný voči korózii, základný náter, ktorý chráni oceľ aj galvanicky. Už viac ako 35 rokov je používaný v priemysle ako štandardná zinková ochrana na oceľových konštrukciách po celom svete. Rýchlo schnúci, suchý k manipulácii po 45 min. pri 16°C a 50% relatívnej vlhkosti, aplikácia od -18°C, skvelá odolnosť voči soliam, môže byť aplikovaný airless, alebo konvenčným striekaním.

CARBOLINE Carboweld 11 P

Anorganický zinkový silikát

Tzv. Shop primer, vo verzii zinkový prášok alebo pasta. Zvárateľný používaný v lodeniciach a výrobných dielňach, neovplyvňuje kvalitu a rýchlosť zvarov a rezacích operácií. Excelentná ochrana voči korózii až do 6 mesiacov, poskytuje katódicku ochranu, zváracie okraje sa nelepia na náter a ani ho nepoškodzujú, môže byť zváraný tak rýchlo a jednoducho ako holá oceľ vo výrobnej linke, bez straty pevnosti a hustoty zvaru. Suchý na dotyk a manipuláciu do 3 až 5 minút. Existuje aj v prevedení na vodnej báze.

CARBOLINE Carbomastic 15&15 LT

Modifikovaný hliníkový epoxid.

Vysoký obsah hliníkového pigmentu, vysoko pevný epoxid s vynikajúcimi vlastnosťami, priekopnícky náter na priemyselných trhoch, poskytuje neprekonateľnú úroveň krytia s ochrannou bariérou a antikoróznou odolnosťou, možnosť aplikácie na existujúce nátery, alebo koróziu so stupňom očistenia ST2 alebo ST3. Výnimočná úroveň krytia s nízkym stupňom pred úpravy, vhodný ako vrchný náter pre mnoho existujúcich náterov, vynikajúca voľba pre opravy základných náterov bohatých na zinok a na galvanickú oceľ, aplikácia od 2°C, alumíniové vločky poskytujú ochrannú bariéru.

CARBOLINE Carbomastic 14

Epox-dechtový náter

Vysoko sušinový epox-decht mastic na ochranu ocele a betónu pre trvalý ponor, aplikovateľný v jednej alebo dvoch vrstvách, variabilný pre agresívne priemyslové prostredie. Výborná odolnosť voči chemikáliám, abrazií a korózií, môže byť aplikovaný v DFT = 300 µm v jednej vrstve, je kompatibilný s kontrolovanou katódickou ochranou, slúži ako náter nádrží, potrubí, taktiež je vhodný na údržbu oceli a betónu, odoláva voči postrekom a vyliatiu chemikálií a ich parám, typické použitie je pre čističky odpadových vôd, papierne a celulózky, chemický priemysel lodiarstvo, el. prenosové sústavy (betónové pätky stožiarov).

CARBOLINE Carbozinc 858

Zinkom pigmentovaný, epoxidový základný náter.

Vysoko sušinový s organickým zinkom. Použitie v chemickom, papierenskom priemysle a v ďalších typoch ťažkých prevádzok s vhodným vrchným náterom, pre krátku dobu schnutia je doporučený taktiež ako dielenský náter. Excelentné aplikačné vlastnosti, aplikácia od 2oC, extrémne tvrdý, 81% zinku v suchom filme, excelentná priľnavosť, skvelá odolnosť voči podkorodovaniu, je predriedený – pripravený k aplikácii.

CARBOLINE Carboguard 888

Dvojzložkový epoxid polyamid.

Rýchlo schnúci základný, vytvrdzujúci aj pri nízkych teplotách, medzivrstva alebo vrchný náter s dlhou dobou pretierateľnosti – až jeden rok. Nežltnúci. Jednoduchá aplikačná manipulácia . Obsah prchavých látok vyhovujúci životnému prostrediu. Samo-základový náter pre oceľ, galvanizovanú oceľ a betón.

CARBOLINE Carboguard 893

Dvoj zložkový amím epoxid. Samo základový náter, ktorý môže byť aplikovaný na organické ako aj anorganické zinkové nátery, epoxidy a ďalšie odporučené nátery.  Vyznačuje sa robustnou hrúbkou, výbornou odolnosť voči korózií. Používa sa ako základný náter alebo medzi vrstva. Pretierateľný množstvom hrubo vrstvových vrchných
náterov. Ľahká aplikačná manipulácia. Excelentná odolnosť voči korózií a abrázií.

CARBOLINE Carboguard 890

Alicyklický amín epoxid.

Vysoko chemický odolný epoxid mastic s výnimočne všestranným použitím vo všetkých oblastiach priemyselného trhu. Samo-základový a zároveň aj aplikovateľný na množstvo existujúcich náterov, silne priľnavý ku korózii. Slúži ako samostatný systém pre rôzne chemicky zaťažené prostredia. Povrchovo tolerantný, v konvenčnom a nízko teplotnom prevedení, odolnosť voči abrázií, nízky obsah prchavých látok.

CARBOLINE Carbocoat 150HG

Jedno komponentný modifikovaný alkyd.

Vysoko výkonný primer navrhnutý pre poskytnutie dlhodobej ochrany konštrukčnej ocele. Ponúka excelentnú priľnavosť a môže byť zváraný s možnosťou tvorby pevných zvarov. Vyznačuje sa dlhodobou životnosťou bez vrchného náteru, neobsahuje ťažké kovy, fotochemický odolný, nízky obsah prchavých látok.

CARBOLINE Phenoline 187 P&F

Dvojzložkový, modifikovaný epoxidový fenol.

Náterový systém skladajúci sa z jedného základného náteru a jedného alebo dvoch vrchných náterov, výborná odolnosť voči chemikáliám, pre priamy kontakt s potravinami, výborná odolnosť voči abrázii, pružný, ľahko aplikovateľný striekaním, nepoužívať pre ponor vo vode nad 54oC. Má rozsiahle využitie ako pre natieranie nádrží v petrochemickom priemysle tak aj v iných agresívnych podmienkach pre ponor (benzín, mestské a priemyselné odpadové vody). Pretierateľný epoxidmi alebo fenolmi.

CARBOLINE Carbothane 133 HB

Alifatický polyuretán

Pozoruhodné výkonové vlastnosti v miernom a agresívnom prostredí, vysoko budovateľný, výborná odolnosť voči korózii, chemikáliám a obrusovaniu, vhodný pre množstvo dvojnáterových systémov, vhodný pre aplikáciu priamo na anorganický zinok a iné základné nátery a medzivrstvy, aplikovateľný striekaním valčekom alebo štetcom, nízky obsah prchavých látok.

CARBOLINE Carbothane 134 PU

Alifatický akryl polyuretanový vrchný náter.

Vysoko lesklý a lesk dlho udržujúci, jemne hladký na očistenom povrchu, doporučený pre aplikáciu a pretieranie základných a medzivrstvových náterov. Výborná odolnosť voči postreku a poliatiu kyselinami a zásadami a rôznymi rozpúšťadlami. Skvelá odolnosť voči postreku a polevu vodou a soľou. Excelentný voči počasiu, excelentná flexibilita, excelentná odolnosť voči abrázii, nízky obsah prchavých látok.

CARBOLINE Carbothane 834

Alifatický akryl-polyuretánový vrchný náter.

Vysoko lesklý a lesk dlhodobo udržujúci, jemne hladký na očistenom povrchu. Doporučený pre aplikáciu a pretieranie základných a medzi vrstvových náterov. Výborná odolnosť voči postreku a polevu kyselín, zásad a rôznych rozpúšťadiel. Skvelá odolnosť voči postreku a polevu vodou a soľou. Excelentní voči vplyvom počasia, excelentná flexibilita a odolnosť voči abrázií, nízky obsah prchavých látok.

CARBOLINE Carbocoat 150HG

Jedno komponentný modifikovaný alkyd.

Vysoko výkonný primer navrhnutý pre poskytnutie dlhodobej ochrany konštrukčnej ocele. Ponúka excelentnú priľnavosť a môže byť zváraný s možnosťou tvorby pevných zvarov. Vyznačuje sa dlhodobou životnosťou bez vrchného náteru, neobsahuje ťažké kovy, fotochemický odolný, nízky obsah prchavých látok.