O spoločnosti Bliss a.s.

Náterové systémy Sikkens , Flugger farby laky


Bliss a.s. Náterové systémyNová doba prináša nové technológie a postupy. V oblasti aplikovania náterových systémov je ich výsledkom špecializácia na jednotlivé odvetvia.

Ako výhradný zástupca holdingu AKZO NOBEL, ktorý zastrešuje výrobcov najkvalitnejších značiek náterových hmôt – SIKKENS, TRIMETAL, LEVIS a ZWEINHORN – disponujeme štruktúrou, ktorá je schopná využiť najnovšie európske trendy v predmetnej oblasti.

Vďaka dlhoročnej vzájomnej spolupráci, ktorá má korene už v r. 1990 sme sa vypracovali na poprednú slovenskú spoločnosť v oblasti predaja a aplikácie náterových hmôt a v súčasnosti pôsobíme ako distribútor aj pre trhy Poľska, Českej republiky, Rumunska a Bulharska.

Našim zákazníkom poskytujeme ideálne zázemie, ktoré výrazne prispieva k ich ekonomickému rastu a dlhodobej prosperite. Svoje poslanie napĺňame priamym prístupom k najnovším technológiám. Naša filozofia nás zaväzuje k tomu, aby naše riešenia boli technologicky na vysokej úrovni, no najmä prístupné trhu a znamenali reálny prínos pre konečného zákazníka.

Naša ponuka pozostáva predovšetkým z riešení pre:

  • stavebníctvo: systémy náterových a dekoračných výrobkov pre exteriéry a interiéry, ošetrovanie podláh, drevených, betónových a kovových konštrukcií, hydroizolácie budov
  • drevospracujúci priemysel a stolárov: náterové hmoty pre úpravu a ochranu okien a dverí, výroba nábytku, ostatné stolárske výrobky
  • kovospracujúci priemysel: náterové hmoty pre lakoplastovanie plechov, tzv. coil coating, výrobu a montáž oceľových konštrukcií. Byť poprednou slovenskou spoločnosťou v náterových technológiách znamená tiež obklopiť sa partnermi, ktorí určujú trend. Spolupráca so svetovými výrobcami v tejto oblasti poskytuje našim zákazníkom možnosť najvhodnejšie využiť celý potenciál moderných technológií.

Preto sme výhradným obchodným partnerom:

  • belgickej spoločnosti TECHNICHEM – popredného výrobcu stavebnej chémie so zameraním hlavne na riešenie ochrany budov voči vzlínajúcej vlhkosti, celkovej vlhkosti a hubám pôsobiacim nepriaznivo na podklady v stavebníctve
  • belgickej spoločnosti ECOLOC, ktorá pod obchodnou značkou LOCK-TILE vyrába PVC podlahy (vzájomne sa uzamykací systém, tzv. Puzzle), ktorý má použitie v širokom spektre obchodu, služieb a priemyslu
  • americkej spoločnosti CARBOLINE – popredného výrobcu vysoko kvalitných a výkonných náterov na oceľ, betón, priemyselné povrchy a stavebné aplikácie. Jej obchodná značka PLASITE pôsobí celosvetovo ako najvýznamnejšia skupina tzv. lining systémov pre rôznorodé nádrže v chemickom a vodnom priemysle s výnimočnou ochranou pri trvalom ponorení.

Svoju obchodnú stratégiu sme založili na troch základných pilieroch – na ľuďoch, ich znalostiach a moderných technológiách.

Bliss, Náterové systémy, sikkens, flugger, farby, Flügger, laky
Ľudia:
Sila nášho tímu vysokokvalifikovaných a odhodlaných profesionálov spočíva najmä v ich kreativite, vedomostiach zvládnutia technológií a schopnosti komunikácie so zákazníkom. Investujeme do kvalitného výberu ľudských zdrojov, pravidelného vzdelávania a certifikácií. Ďalšou výhodou, z ktorej môžu ťažiť naši zákazníci, je dokonalé poznanie moderných výrobných a aplikačných technológií, no predovšetkým poznanie požiadaviek firiem vo vybraných odvetviach stavebníctva, drevárskeho priemyslu, kovospracujúceho odvetvia, obchodu a služieb.
sikkens Bliss a.s. Košice náterové systémy, farby
Znalosti:
Znalosti, ich evidovanie a dôkladné využívanie, sú jedinou overenou cestou k zvýšeniu spokojnosti zákazníkov a zamestnancov. Už niekoľko rokov premyslene budujeme znalosti našich zamestnancov v oblastiach, v ktorých pôsobia naši zákazníci. Získané znalosti z moderných technológií a porozumenia špecifických požiadaviek jednotlivých odvetví efektívne využívame pri projektoch pre našich zákazníkov.
BLISS Farby
Technológie:
Naši zákazníci profitujú z našich hlbokých znalostí najnovších vývojových trendov a technológií. Pri ponuke výrobkov a služieb na báze nových technológií však vždy máme na zreteli ich reálny prínos pre zákazníka. Ponúkané produkty poskytujú dlhodobé riešenia dekorácie a ochrany ošetrovaného podkladu, čo si vyžaduje precízny prístup ku kombinácii rôznych materiálov. Preto zákazníkom poskytujeme výhradne technológie od osvedčeného svetového lídra v oblasti vývoja a výroby náterových hmôt – AKZO NOBEL. Takto majú naši zákazníci istotu zabezpečenia dodávok priamo zo základne najmodernejšej technologickej výroby a riešenia náterových systémov v súlade s požiadavkami trhu.
Hands-Three-Fingers-icon

Výsledkom vzájomne vyváženej kombinácie troch faktorov: ľudí, znalostí a technológií, sú ponúkané náterové systémy a služby prispôsobené potrebám zákazníkov. Naša ponuka služieb a riešení pomáha našim zákazníkom rýchlo reagovať na obchodné príležitosti. Dáva im možnosť prinášať produkty a služby na trh pred konkurenciou a chráni ich investície do základných prostriedkov, o čom svedčí aj pridelený certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 – 2000.