Profesionálne maliarske služby – farby pre maliarov

Zabezpečujeme dodávky farieb pre bežné, ako aj pre špeciálne nátery pre kovy, drevo a iné kritické stavebné materiály, ich farebné koncepcie a vzdelávacie iniciatívy pre stavebníctvo a priemysel. Ucelený sortiment farieb a náterových systémov je z našej strany sprevádzaný profesionálnou podporou a kvalitnými službami. Vďaka dlhoročnej vzájomnej spolupráci s výrobcami farieb, ktorá má korene už v r. 1990 sme sa vypracovali na poprednú slovenskú spoločnosť v oblasti predaja a aplikácie náterových hmôt a v súčasnosti pôsobíme ako distribútor aj pre trhy Poľska a Českej republiky.

Naši zákazníci profitujú z hlbokých znalostí najnovších vývojových trendov a technológií. Pri ponuke farieb a služieb spojených s ich aplikáciou, však vždy máme na zreteli ich reálny prínos pre zákazníka. Ponúkané produkty poskytujú dlhodobé riešenia dekorácie a ochrany ošetrovaného podkladu, čo si vyžaduje precízny prístup v ich kombinácii. Preto zákazníci získavajú výhradne technológie od osvedčeného svetového lídra v oblasti vývoja a výroby náterových hmôt – AKZO NOBEL Decorative Paints a vyššie uvedených vybraných výrobcov. Tým zabezpečujeme bezpečné dodávky farieb priamo zo základní najmodernejšej technologickej výroby.

Naša ponuka pozostáva predovšetkým z riešení pre

  • Stavebníctvo – systémy náterových a dekoračných výrobkov pre exteriéry a interiéry, liate podlahy, povlakové systémy, ošetrovanie podláh, drevených, betónových a kovových konštrukcií, hydroizolácie plochých striech, terás, parkovísk, riešenia ochrany budov voči vzlínajúcej vlhkosti, celkovej vlhkosti a hubám pôsobiacim nepriaznivo na podklady v stavebníctve (Technichem, Belgicko)
  • Drevospracujúci priemysel – náterové hmoty pre úpravu a ochranu okien, dverí a ostatné stolárske výrobky
  • Kovospracujúci priemysel – náterové hmoty pre lako plastovanie plechov, tzv. coil coating, výrobu a montáž oceľových konštrukcií
  • Ťažký a energetický priemysel – vysoko kvalitné a výkonné nátery na oceľ, betón v priemysle od americkej spoločnosti CARBOLINE. Jej obchodná značka PLASITE pôsobí celosvetovo ako najvýznamnejšia skupina v povlakových systémoch pre rôznorodé nádrže v chemickom a vodnom priemysle s výnimočnou ochranou pri trvalom ponorení.