Obchodné podmienky

Základné údaje

 • Predávajúci:
  BLISS a.s. – so sídlom Čsl. Odboja 86,040 11 Košice
  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I oddiel Sa, vložka č. 715/V.
 • Fakturačné údaje:
  IČO: 31719732, DIČ: 2020488767, IČ DPH: SK2020488767, Sme platcom DPH
 • Prevádzka (predajňa a sklad):
  BLISS a.s. Južná trieda 66, 040 01 Košice
 • Kontaktné údaje:
  Telefón: +421 911903662, +421 55 622 6333, +421 55 677 0423
  e-mail: bliss@bliss.sk
 • Bankové spojenie:
  VÚB, a.s.; Číslo účtu: 117708512/0200
  IBAN: SK25 0200 0000 0001 1770 8512
  Swift code: SUBASKBX
 • Všeobecné ustanovenia  Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.
 • Objednávanie tovar  Tovar si môže zákazník objednať online, priamo na stránkach internetového obchodu www.bliss.sk. Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke vyplnením objednávacieho formulára priamo na stránkach internetového obchodu www.bliss.sk. Po odoslaní objednávky zákazník obdrží e-mailom záväzné potvrdenie. Odoslaním objednávky sa zákazník zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť, vrátane prepravných nákladov.Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávacom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva postupne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.
 • Storno objednávky V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má zákazník právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Zák. č. 102/2014 Z.z. za dodržania nalsedovných podmienok:

  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
  • tovar nesmie byť použitý
  • tovar musí byť nepoškodený
  • tovar nesmie byť natónovaný/pigmentovaný farebnými odtieňmi
  • tovar je zaslaný spolu s originálom dokladom o kúpe (nie kópia dokladou)

Pokiaľ nám po dohode budete posielať tovar späť, prosím, neposielajte ho formou dobierky! Dobierku v žiadnom prípade neprijímame, pretože sa pred vyzdvihnutím nedá skontrolovať obsah a stav vráteného tovaru. Pošlite ho bežným, najlepšie poisteným balíčkom a my Vám po kontrole pošleme peniaze zloženkou alebo na Váš účet. Ďakujeme za pochopenie. V prípade, že nebolo možné záväzne potvrdiť objednávku (chybne uvedený e-mail, telefónne číslo a pod.), vyhradzujeme si právo stornovať objednávku.

Za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám neručíme. Ak pri platbe bankovým prevodom nie je pripísaná plná suma objednávky do 5 pracovných dní na náš účet, vyhradzujeme si právo stornovať objednávku.

 • Platobné podmienky Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Ceny uvedené na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Súčasťou ceny nie sú dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. K výrobkom / farbám, ktoré sa namiešavajú podľa priania zákazníka na základe výberu farebného dotieňa, sa pripočítava poplatok za pigmentovanie odtieňa. Výška predmetného pigmentovania závisí od konkrétného farebného odtieňa, ktorý bol kupujúcim vybratý. Preto sa odporúča kupujúcemu si túto cenu za pigmentovanie overiť / vyžiadať od predávajúceho ešte pred zadaním objednávky. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 • Formy platieb Zákazník môže za tovar zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
  • dobierka / kuriér
  • bankový prevod / platba vopred
  • online platobnou bránou
  • v predajni/osobný odber
 • Dodacie podmienky Doručenie tovaru realizujeme nasledujúcimi spôsobmi:
  • Doručenie Slovenskou poštou,
  • doručenie kuriérom.

  Tovar zasielame cez nami zvolenú kuriérsku spoločnosť. Tovar je možné odobrať aj priamo v predajni predajcu. Nie je možné zvoliť si vlastnú kuriérsku spoločnosť. Doručenie kuriérom je zvyčajne do 3 pracovných dní po objednaní tovaru, pokiaľ sa nevyskytnú neočakávané udalosti na strane prepravcu. Cenník dopravy sa automaticky pripočítava podľa hmotnosti celkovej objednávky v nákupnom košíku, resp. je publikovaný TU.

  Osobný odber je možný až po tom, ako Vám príde informácia e-mailom, že tovar máte pripravený. Objednaný tovar je odoslaný na meno alebo firmu na adresu zákazníka zvoleným spôsobom. Dodacia lehota sa pohybuje od 1- 3 dní pri tovare ,ktorý je na sklade . V prípade , že Tovar nie je na sklade, je dodacia lehota od 7 do 20 dní (závisí od spôsobu doručenia a dostupnosti tovaru). Pri každej zásielke je priložená faktúra (daňový doklad). Keďže nezodpovedáme za škody vzniknuté dopravou, prosíme zákazníkov, aby si pri preberaní objednaného tovaru overili, či je zásielka a páska neporušená.

  Doručenie do zahraničia: Doručujeme do akejkoľvek krajiny, cena prepravy je určená individuálne na základe cenníkov prepravných spoločností. Pri zásielkach do zahraničia vyžadujeme platbu vopred na účet.

 • Cena dopravy Za doručenie objednaného tovaru v rámci Slovenskej republiky účtujeme prepravné náklady na základe cenníka kurierskej spoločnosti: Slovenský doručovací systém.
  • Tabuľka dopravy je TU. Ceny sú uvedené aj s DPH.

  Spoločnosť BLISS a.s. si vyhradzuje právo zmeniť spôsob dopravy.

  Dopravné podmienky

  • náklady na dopravu objednaného tovaru nad 200,00 € bez DPH znáša firma BLISS a.s. v plnej miere v tom prípade ak sa nejedná o nadrozmernú zásielku.
  • náklady na dopravu objednaného tovaru pod 200,00 € bez DPH znáša zákazník podľa aktuálneho cenníka prepravnej spoločnosti, ktorá tovar zákazníkovi doručuje.
  • v prípade neodôvodneného neprevzatia objednaného tovaru si firma BLISS a.s. vyhradzuje právo účtovať objednávateľovi všetky náklady spojené s expedíciou.

  Preberacie podmienky

  Pri preberaní zásielky je odberateľ povinný prekontrolovať jej neporušenosť. Ak odberateľ zistí, že zásielka (balík, paleta) je poškodená a mohlo dôjsť k poškodeniu tovaru, alebo jeho strate, odberateľ zásielku buď neprevezme, alebo je povinný túto skutočnosť zapísať do prepravného listu zásielkovej služby. V prípade zistenia nezrovnalosti s faktúrou pri preberaní tovaru je potrebné toto oznámiť najneskôr do 3 pracovných dní pracovníkom odbytu firmy BLISS a.s., tel: +421 911903662

 • Reklamácia tovaru Detailný reklamačný poriadok je umiestnený v sekcii Reklamačný poriadok. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia, ak nie je uvedené inak (dátum uvedený na faktúre). Reklamovať sa môže len tovar, ktorý bol zakúpený u nás. Oznámenie o zistených vadách na tovare musí zákazník vykonať cez elektronický reklamačný formulár uvedený v našom elektronickom obchode v sekcii obchodné podmienky / reklamačný formulár /. Oznámenie musí obsahovať zistené vady a popis vady. Zákazník musí poslať reklamovaný tovar (ak je to možné v originálnom balení) s popisom vady a kópiu daňového dokladu (faktúra), na základe ktorého bol tovar nadobudnutý na adresu: BLISS a.s. Južná trieda 66, 040 01 Košice.Reklamáciu sa zaväzujeme vybaviť do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. Ak bude reklamácia oprávnená, zákazník má nárok na odstránenie vady, výmenu tovaru za nový kus, alebo výmenu tovaru za iný výrobok v jeho hodnote. V prípade neoprávnenej reklamácie účtujeme zákazníkovi prepravné náklady spojené s vrátením tovaru.Záručná doba tovaru zaniká v prípade, ak k vade tovaru došlo jeho nesprávnym zaobchádzaním, nedodržaním pravidiel jeho údržby a starostlivosti o výrobok, mechanickým poškodením, alebo používaním v nevhodných podmienkach. Výrobky môžu byť používané len na účel, na ktorý sú určené.Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na nevyhovujúci odtieň farby, pretože predávajúci nezodpovedá za zobrazenie jednotlivých odtieňov na výstupnom zariadení (monitor, tlačiareň) kupujúceho.Kupujúci bol riadne oboznámený tým, že odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti a tým kupujúci prevzal plnú zodpovednosť za zvolený odtieň. Natónovaný tovar nie je možné reklamovať. Natónovaná farba ma záruku 6 mesiacov. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru.
  • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
  • uplynutím záručnej doby tovaru.
  • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu.
  • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.
  • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.
  • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
  • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

  Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania, o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.

  Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

  • predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
  • predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

  Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

  • výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

  Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova.

  Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

  Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

  Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

  Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

  Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

  Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

  Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

  Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

  Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

  Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady písomne uvedené v doručenej reklamácii.

 • Ako nakupovať K správnemu a pohodlnému nakupovaniu cez náš internetový obchod vedie 5 jednoduchých krokov:
  • Výber tovaru
   Po kliknutí na sekciu “Ponuka produktov” si môžete vybrať kategóriu produktov, o ktorú máte záujem v sekcii “Hlavná ponuka”. Zobrazí sa Vám kompletný zoznam tovaru patriaceho do zvolenej kategórie. V zozname je uvedený názov tovaru, krátky popis tovaru a malý foto náhľad. Po kliknutí na názov tovaru, foto náhľad alebo tlačidlo “detail produktu ” sa zobrazí podrobný popis tovaru.
  • Nákupný košík
   Tovar, o ktorý máte záujem, vložíte do nákupného košíka jednoducho kliknutím na tlačidlo “Pridať do košíka”. (v políčku pred košíkom môžete definovať počet kusov.) Pri niektorých produktoch sa objaví upozornenie s najmenším možným množstvom pre objednávku danej položky. V košíku môžete kedykoľvek meniť počet kusov, vymazať položku, alebo obsah celého košíka. Ak máte v košíku tovar, o ktorý máte záujem, môžete ďalej pokračovať v nakupovaní, alebo objednať tovar.
  • Registrácia nového zákazníka alebo prihlásenie sa
   Ak ste sa rozhodli dokončiť objednávku, prejdite na tlačidlo “Objednať tovar”. V prípade ak už máte u nás vytvorený účet, objaví sa žiadosť o prihlásenie. V prípade , že ste nový zákazník, prosíme Vás o zaregistrovanie sa. Ak tovar nakupujete na firmu alebo živnosť, vyplňte prosím aj fakturačné údaje Vašej spoločnosti. Pred odoslaním registrácie Vás žiadame o súhlas s našimi obchodnými podmienkami. Po úspešnej registrácii obdržíte e-mail s informáciou, že bol Váš zákaznícky účet vytvorený spolu s užívateľským menom a heslom.
  • Objednávka
   Ak ste skončili s výberom tovaru, stlačte vpravo tlačidlo “Obsah košíka”. V časti nákupný košík stlačte tlačidlo “Objednať”. Zobrazí sa Vám objednávka tovaru, ktorý ste si vybrali a vložili do košíka. V objednávke si prosím skontrolujte druh a množstvo objednávaného tovaru. Následne si skontrolujte Vaše pred vyplnené kontaktné údaje / fakturačné údaje a dodaciu adresu./ Vyberte si spôsob dopravy – kuriér, slovenská pošta alebo osobný odber v našej kancelárii /Hraničná 18,/ Vyberte si spôsob úhrady za tovar.
  • Potvrdenie objednávky
   Po stlačení tlačidla “Ďalej” sa Vám zobrazí kompletná objednávka tovaru. V dolnej časti objednávky je priestor pre Vašu poznámku k objednávke, upresnenie špecifikácií. Po stlačení tlačidla “Potvrdiť objednávku” je Vaša objednávka automaticky spracovaná systémom a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa Vašej objednávky.

  V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s objednávacím procesom nás neváhajte kontaktovať.

 • Ochrana osobných údajov Spoločnosť BLISS a.s. v plnom rozsahu rešpektuje súkromie osôb, ktoré navštevujú internetový obchod www.bliss.sk. Ochrana bezpečnosti a dôverného charakteru Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto sa v plnej miere riadime príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (“Zákon”). Zhromažďujeme iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie požiadaviek zákazníka. Osobné údaje nie sú predmetom prenájmu, scudzenia, ani obdobných právnych úkonov voči tretím osobám.