Vzorkovník farieb na steny a fasády Sikkens 5051 Color Concept

Upozornenie:
Farebná presnosť zobrazenia na obrazovke/displeji sa kontroluje s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu môže použitie rôznych zariadení a typu zobrazenia, viesť k odchýlkam od skutočného farebného odtieňa.
Pred začatím navrhovania objektu nezabudnite skontrolovať farebný tón pomocou skutočnej vzorky.

Použite klávesovú skratku CTRL+F pre vyhľadanie odtieňu farby na stenu podľa kódu

BN.00.86

CN.00.88

CN.02.88

DN.00.86

EN.02.90

F3.03.88

FN.01.86

F6.03.87

F0.03.86

FN.01.85

F2.05.87

G0.05.88

G3.03.87

GN.01.88

G9.03.88

H2.03.90

KN.02.87

JN.00.87

MN.00.86

SN.00.86

ON.01.87

SN.01.86

GN.01.89

A0.03.83

A0.05.85

A0.03.86

A6.04.83

A0.03.82

AN.02.81

A3.03.82

AN.02.86

BN.02.87

B6.05.85

B2.10.80

BN.03.87

B3.04.83

B7.04.83

CN.02.87

C7.04.83

C0.03.86

C0.10.80

CN.01.86

C7.05.82

CN.01.87

DN.01.86

C9.05.82

D2.04.86

D3.03.86

D6.10.80

DN.03.85

C7.04.85

D6.05.85

E0.05.87

D3.05.82

D9.06.84

E2.05.86

E3.04.86

EN.01.88

E6.04.86

D9.05.83

E6.07.84

E4.08.82

F1.08.87

E7.11.83

F4.08.85

E3.08.86

E7.13.82

E6.05.85

E8.07.83

E7.09.83

E7.04.86

F2.08.86

F1.14.84

F1.10.84

F2.16.84

F1.07.87

F5.14.84

F5.12.84

F3.06.86

F8.08.87

F6.08.87

F7.05.88

F5.09.86

G0.07.87

F9.12.87

F6.11.86

F5.12.83

F9.17.86

G2.12.87

F8.10.86

G8.06.90

G0.15.85

G4.13.85

G0.24.86

G3.16.88

G4.15.86

G2.10.86

G4.18.86

G2.12.86

H0.07.86

G5.10.86

H2.07.87

G5.24.85

H1.11.86

H2.16.85

H0.20.83

H2.15.85

G9.13.85

H2.08.90

H0.09.80

H8.04.85

H5.08.85

H1.07.89

H7.06.86

H7.15.84

H8.09.87

J0.14.85

J1.07.87

J3.07.86

J0.07.82

J2.04.87

J0.03.86

J9.03.86

K7.03.87

J8.12.80

J9.13.83

K6.12.82

K6.10.81

K5.03.86

KN.02.86

K5.05.86

K5.06.86

L1.08.86

L1.10.83

L7.10.83

L7.08.85

L1.06.86

L6.04.86

L0.03.86

M2.05.86

M8.06.85

M2.06.86

M3.07.86

M9.07.85

N0.05.85

M6.05.84

N9.05.83

M9.06.82

N7.08.84

P0.05.86

N9.04.86

MN.01.85

P0.04.83

P4.04.86

P6.07.81

P5.05.81

Q2.04.81

Q2.05.81

Q2.08.81

Q0.05.84

Q3.08.83

Q6.09.81

Q6.10.80

Q9.06.83

R7.04.82

T1.05.81

Q8.04.83

R5.12.80

S0.10.80

S1.05.82

S1.07.81

R9.10.78

R6.06.83

S0.05.85

R9.05.84

S2.08.79

S1.05.81

S7.04.85

UN.02.85

T4.05.83

T1.08.79

S7.16.73

S3.08.80

SN.01.87

T6.07.79

T9.07.82

U0.03.81

SN.01.85

UN.02.83

UN.03.81

T8.11.76

U0.07.76

UN.03.83

U5.03.79

V2.04.78

VN.02.85

VN.01.82

W1.03.80

V7.05.81

V0.06.80

WN.03.81

VN.00.86

WN.02.82

VN.02.82

W0.03.84

WN.01.80

XN.02.81

YN.00.83

YN.00.86

X7.04.83

YN.02.83

X9.06.79

Y4.04.83

X7.04.82

Z0.04.84

Z0.04.79

ZN.02.85

A0.03.78

Z5.03.82

XN.01.88

XN.02.87

Z2.06.81

ZN.01.77

ZN.02.80

XN.01.84

AN.01.80

BN.00.81

BN.01.81

CN.02.81

BN.02.82

CN.01.81

CN.03.77

CN.01.83

EN.00.87

E0.03.83

D5.03.82

CN.02.82

D6.04.82

E7.05.80

DN.03.86

E1.03.87

F0.03.87

E0.03.82

E5.06.74

E8.07.77

E8.03.85

F8.07.85

F3.04.85

F3.04.86

F0.07.79

F0.03.84

F1.03.82

E9.05.79

F6.03.86

F4.06.78

F6.07.82

G0.08.84

G4.04.88

F6.04.86

F9.04.83

G0.04.81

G3.03.84

GN.00.85

G3.07.81

G1.06.80

G4.05.81

H0.01.86

G0.03.81

KN.01.85

K0.03.81

K0.03.86

NN.02.81

LN.01.82

PN.02.82

QN.02.82

RN.01.82

SN.02.77

S9.03.81

UN.01.81

VN.01.81

WN.00.79

AN.00.81

CN.00.76

EN.01.81

F3.03.80

FN.02.82

FN.01.84

F9.03.76

FN.01.81

JN.02.83

LN.00.87

PN.00.81

SN.00.81

TN.02.82

ON.00.88

ON.00.86

ON.00.90

CN.00.85

CN.01.85

DN.00.87

DN.00.88

EN.02.88

EN.02.87

FN.02.85

F5.04.85

FN.02.88

F7.03.86

F6.05.86

F6.06.86

G2.03.88

G2.03.89

H2.04.88

G5.03.88

J0.04.88

LN.00.86

MN.01.86

SN.00.87

UN.00.86

ON.01.86

JN.00.88

Z9.07.75

A0.10.75

A0.06.82

A8.07.78

A5.04.78

A5.04.73

A1.05.77

A7.08.79

A8.05.82

B1.06.80

B2.20.70

B1.07.76

B1.08.72

B6.07.74

B7.06.79

B7.06.78

C0.07.82

B6.18.69

C8.06.81

C3.07.80

C3.07.78

C3.06.78

C9.10.79

C8.07.82

D2.09.80

D2.15.75

C9.05.78

C9.07.79

D5.08.79

D7.10.81

D2.10.80

E0.15.75

D8.17.77

E2.07.83

E4.05.85

E2.11.81

E0.10.80

E1.14.79

E4.20.75

E8.15.85

E7.18.80

F1.17.82

E8.13.84

E8.20.80

E8.10.85

E7.12.81

E8.16.78

E7.09.80

F0.15.79

F0.24.80

F3.17.83

E8.25.80

F2.15.85

F2.17.83

F6.19.85

F0.10.80

F6.12.82

F7.10.86

F3.10.83

F3.12.83

F6.08.86

F8.18.86

F5.18.84

F6.20.83

F8.25.81

G1.20.86

F6.15.82

G0.12.83

G0.31.84

F9.25.84

F8.38.82

G3.26.85

G2.26.84

G2.23.83

G5.28.84

G2.20.84

G5.09.83

G2.16.81

G4.15.84

G4.30.80

G8.30.80

H1.23.84

H1.30.79

H2.30.80

H1.18.84

H1.12.86

H1.08.78

J0.07.77

H3.12.78

H0.09.86

H7.09.86

H7.23.82

H7.22.83

J3.23.78

J3.09.86

J3.13.81

J0.10.80

J3.07.82

K0.05.81

J9.08.82

K0.09.85

K0.19.78

J9.21.79

K5.21.77

K5.14.77

K6.05.81

L2.04.81

K9.07.82

K6.08.82

L1.15.80

L2.19.77

L7.15.81

L5.21.73

L1.10.78

L8.07.78

L0.04.78

M4.06.83

M3.08.82

M8.11.81

M3.09.82

M9.13.80

N0.12.78

M9.10.79

P0.07.82

N1.11.83

P0.10.80

N8.09.81

P0.08.82

N5.03.81

N9.07.78

P7.11.81

P6.12.76

P7.08.76

Q3.06.77

Q5.10.76

Q3.10.77

P7.09.80

P9.14.77

Q9.11.82

Q7.15.76

R0.10.82

Q5.06.80

R7.04.78

R5.10.80

R6.19.75

R4.12.78

R9.06.73

S1.10.80

R9.12.74

R4.14.79

S0.11.78

S1.09.81

S4.14.76

S6.11.73

T3.06.80

T5.04.81

T4.08.76

T5.15.74

T0.20.70

S5.12.76

T0.12.73

T3.10.76

T9.13.72

U3.07.78

U2.05.76

U6.04.78

U6.06.73

U0.15.69

U0.10.73

U7.06.78

V2.08.71

V2.09.71

UN.02.83

VN.02.77

V9.05.78

V6.08.76

V2.10.75

W0.07.77

WN.01.79

W3.05.79

X0.05.79

X1.04.83

X0.03.78

WN.02.77

XN.02.78

Y0.03.82

X6.06.80

Y0.05.79

X9.11.74

Y2.10.77

Y1.07.81

Y2.07.80

Y7.07.72

Z0.03.80

A0.05.75

Z4.05.78

Z4.06.81

Y8.06.81

A0.10.70

YN.01.73

AN.02.77

AN.02.76

CN.02.76

BN.02.77

B7.03.77

C0.04.78

C0.05.75

C0.03.77

DN.02.77

D6.03.77

DN.01.82

EN.02.81

D6.04.78

C9.03.77

D6.07.77

E7.07.79

D8.05.78

E5.03.82

E4.05.76

E3.04.77

E5.05.77

E7.08.74

E7.05.82

F1.10.79

F1.11.77

F0.08.79

F0.09.75

F4.06.73

F0.06.79

F0.06.74

F8.06.82

F3.09.75

F3.11.77

F6.09.80

G0.10.80

F8.07.83

F4.07.76

F3.08.75

F9.06.81

G4.05.77

G1.13.79

G5.09.78

G5.07.77

HN.02.82

G8.03.79

J0.05.85

JN.02.82

L0.03.81

N0.03.77

LN.02.77

PN.02.77

RN.02.77

S2.04.76

S9.06.72

T5.03.76

UN.02.76

WN.01.77

WN.02.72

BN.01.77

CN.00.70

E7.03.76

F2.04.74

EN.02.78

FN.01.79

F4.04.73

FN.02.77

JN.00.81

NN.01.84

NN.00.76

SN.00.76

TN.01.71

ON.01.80

ON.00.78

ON.00.81

WN.00.86

CN.00.87

D1.03.87

DN.01.89

EN.01.85

E5.03.86

E0.03.86

F2.05.88

F6.04.87

F8.03.85

G0.08.86

F4.06.87

GN.02.90

G3.08.88

G5.05.88

HN.02.88

H3.04.85

MN.01.87

MN.02.87

UN.02.88

UN.00.87

XN.00.87

GN.00.88

A0.12.68

Z9.32.49

A0.16.70

A7.12.73

A6.07.70

A5.06.64

A5.09.71

A7.16.70

A6.10.77

B1.13.70

B2.30.60

B2.10.73

B5.14.62

B7.15.63

B7.22.60

B6.15.65

C1.20.67

B6.28.59

C0.20.70

C3.12.70

C3.20.64

C6.22.61

C4.19.68

C8.15.75

D3.19.73

D2.30.70

C8.10.70

C9.14.71

D5.13.72

D4.23.71

D2.19.71

E0.30.70

D6.24.75

D8.13.73

E1.12.76

D8.13.77

E1.20.71

E0.25.75

E1.22.73

E7.17.80

E4.34.74

E8.29.76

E4.15.75

E8.25.75

E8.15.80

E7.20.77

E7.23.73

E8.20.75

F0.22.77

F0.35.73

E7.41.69

E9.41.74

F1.26.80

F0.27.75

F5.26.81

F0.12.77

F6.14.78

F6.15.80

F2.15.76

F3.24.75

F3.15.80

F6.24.83

F6.30.80

F6.22.83

F7.31.80

F8.31.81

F9.18.82

F8.18.76

F8.40.80

F8.30.83

F8.55.77

F9.44.81

G3.46.83

G0.30.80

G4.40.80

G2.30.81

G5.15.80

G0.25.75

G5.20.82

G3.42.79

G5.38.78

H0.33.81

H1.37.76

H1.33.78

H0.27.81

H2.20.76

H1.11.70

H9.09.69

H4.16.70

H1.16.81

H7.13.80

H7.44.70

H7.34.75

J3.25.76

J3.17.83

J4.18.75

J4.14.67

J3.11.76

K0.05.77

J9.07.78

K0.13.80

K2.30.70

J9.34.69

K6.22.74

K6.18.72

K5.07.77

L2.05.77

K9.09.72

K5.12.77

L1.26.66

L1.25.71

L7.23.73

L7.23.68

L1.19.68

L7.09.70

L8.06.70

M4.11.75

M4.12.75

M3.17.73

M3.15.80

N1.20.76

M8.19.72

N0.12.75

N9.10.70

N5.20.74

P2.20.73

P0.15.75

P1.12.73

N7.04.73

N6.08.70

P7.16.76

P6.17.72

P8.10.66

Q3.08.73

Q3.16.65

Q0.20.70

Q0.18.75

Q0.20.73

Q9.17.75

Q7.17.76

Q9.12.76

R1.10.65

R6.06.73

R6.11.74

R5.31.61

R5.16.71

S0.09.71

S1.12.72

S1.16.68

R8.25.70

R8.23.72

S6.14.75

S6.18.73

S6.15.65

T0.10.70

T5.07.77

T4.16.66

T4.20.66

T0.30.60

S8.16.73

T1.23.63

T2.17.69

U0.15.65

U0.10.70

U1.06.71

U5.06.67

U6.11.65

U2.20.64

U3.15.69

V0.10.70

V0.13.67

V3.10.66

U9.05.75

W0.05.65

V8.07.70

V6.11.70

W0.17.60

W0.09.72

W0.04.78

W4.07.70

W7.11.70

W8.08.76

X0.06.70

W9.03.68

XN.02.77

X5.03.78

X4.09.76

Y0.10.70

Y0.15.70

Y3.14.72

Y2.12.74

Y7.12.75

Y8.12.61

Y6.05.70

Z9.06.69

Z3.08.71

Z4.12.73

Y9.17.67

Z9.16.68

Y7.03.63

Z3.04.68

ZN.02.73

BN.02.72

B0.04.69

B6.05.73

C2.06.68

C0.05.65

C2.05.67

C8.04.67

D4.04.71

DN.01.71

E1.03.77

E0.10.70

D0.07.67

D2.10.70

E8.10.70

E1.08.74

E4.07.77

D8.06.74

E0.03.72

E3.07.69

E7.10.70

E4.10.76

E7.12.72

F1.11.72

E9.11.74

F0.13.73

F0.09.71

F0.07.74

F0.06.64

F6.06.78

F2.10.70

F3.13.73

F3.12.78

F9.11.75

G0.10.75

F6.08.75

F4.08.69

F7.04.77

G0.05.75

G0.16.68

G0.10.71

G5.07.73

HN.02.77

H3.04.72

H6.05.78

J5.03.71

L2.03.76

N0.05.65

LN.02.71

Q5.04.72

S0.05.65

S4.04.62

T0.10.60

T4.04.66

U5.03.72

VN.02.67

WN.02.68

ZN.01.71

CN.02.67

E4.05.65

E6.05.68

EN.02.71

F0.03.66

F2.05.65

F6.05.70

JN.01.72

KN.01.74

MN.00.70

SN.02.67

TN.01.65

SN.00.75

ON.00.64

ON.00.76

AN.01.86

CN.00.86

DN.03.87

DN.00.84

E0.03.84

EN.02.86

E7.03.86

F6.06.84

F8.04.85

G0.03.86

F5.06.87

F6.06.87

G1.07.86

G2.08.88

G4.06.87

GN.02.86

H4.06.85

NN.01.85

L2.03.87

UN.02.86

UN.01.87

XN.01.86

GN.03.86

Z9.19.55

Z9.35.38

A3.23.60

A8.20.60

A5.11.61

A4.10.56

A5.16.60

A8.20.66

A7.19.60

B1.22.61

B3.37.51

B1.17.62

B1.18.51

B6.20.50

B8.38.44

B7.25.50

B8.35.45

B6.40.50

C3.41.53

C3.25.60

C4.40.50

C4.30.49

C0.28.58

C4.30.60

C8.31.64

D0.39.55

C9.21.58

C9.21.64

D2.23.62

D3.33.62

D2.50.55

D8.51.60

D6.33.67

D5.20.65

D8.19.66

D8.20.72

E0.27.60

D9.35.65

E0.34.65

E2.34.70

E3.40.73

E4.40.70

E1.28.66

E4.32.68

E4.20.70

E6.25.69

E7.27.70

E8.35.65

E7.31.68

E8.38.68

E8.54.71

E8.49.68

E9.44.73

E9.36.74

F4.34.79

E9.24.67

F6.18.74

F3.25.77

F3.17.76

F2.30.70

F2.32.74

F2.35.75

F6.40.80

F4.36.81

F3.42.73

F8.39.78

F8.25.77

F7.25.70

F8.50.80

F7.40.78

F8.56.77

G0.50.80

G0.54.78

F9.35.78

G2.51.77

G2.44.79

G5.20.78

F9.20.70

G5.25.77

G4.50.70

G4.50.75

G7.42.70

H2.50.70

H2.44.74

H1.33.74

H1.20.70

H1.16.58

H8.12.61

H6.15.58

H1.21.68

H7.18.71

H6.54.63

J0.48.70

J3.29.73

J4.34.70

J3.23.69

J3.23.57

J3.14.63

J9.07.73

J9.15.72

J9.20.70

J9.47.61

K5.38.62

K5.31.66

K5.29.61

K5.09.67

L0.10.60

K9.16.56

K6.16.68

L1.38.56

L1.40.58

L7.33.64

L7.38.56

L1.21.58

L7.13.61

L8.09.61

M4.15.67

M4.17.68

M3.26.62

M3.24.71

N0.31.67

M9.29.60

N1.21.65

N7.12.65

N5.28.62

P2.32.63

P1.18.70

N8.20.60

N6.08.61

P2.11.62

P6.19.72

P7.22.61

P8.12.61

Q4.12.59

Q3.23.56

Q4.24.63

Q0.29.65

Q5.35.62

R1.23.72

Q8.23.71

Q9.19.65

R0.13.56

R6.14.65

R5.19.67

R4.41.54

R5.21.61

S2.11.63

S1.20.60

S1.26.51

R8.40.60

R9.34.64

S5.24.64

S6.27.56

S7.19.59

T3.14.55

T5.10.71

T3.25.51

T4.23.56

S9.35.56

T2.32.55

T8.37.44

U0.25.60

T9.17.61

T9.15.55

U1.09.60

U6.09.58

U6.17.56

U3.27.51

U4.21.64

V0.20.60

V0.20.50

V2.13.57

V2.06.69

W0.05.55

V7.12.57

V6.20.55

W0.21.51

V9.11.69

W2.04.69

W4.11.57

W7.18.59

W7.14.64

W9.10.56

W8.04.58

X5.04.69

X5.07.71

X4.11.72

Y1.12.59

Y0.18.66

Y5.26.58

Y7.18.60

Y8.17.62

Z0.20.50

Y7.09.57

Z9.10.60

Z3.13.63

Z5.16.68

Z1.24.58

Z6.23.60

Y6.05.52

Z2.07.54

A4.04.63

B1.04.58

B0.07.55

B8.06.68

C3.12.54

C0.10.60

C1.04.62

D2.05.63

D5.06.68

D0.03.56

D6.05.65

D5.10.65

D2.15.55

D2.20.50

E2.17.58

E0.11.67

E1.10.70

E1.08.69

E0.04.67

E1.08.63

E4.10.60

E4.14.68

E7.18.65

E8.20.60

E8.15.66

F0.17.64

F0.11.61

F0.09.65

F0.08.59

F4.10.70

F3.12.67

F0.20.61

F2.14.66

F9.15.75

F8.12.71

F3.09.65

F2.10.60

F6.06.69

G0.05.70

F9.20.61

G5.13.66

G4.10.60

G6.04.66

J0.05.65

J0.10.60

J2.04.59

L0.04.65

N1.06.61

L9.03.61

R4.05.62

S2.07.58

S3.09.53

T0.10.50

T4.04.55

U6.05.62

V7.04.52

W2.04.59

ZN.02.56

CN.02.57

D6.05.55

E4.05.55

E6.03.67

F1.04.56

F6.04.63

G0.05.65

JN.02.61

LN.02.67

RN.01.61

SN.02.58

TN.02.54

ON.01.70

ON.00.58

ON.00.69

ZN.01.86

BN.01.87

D0.03.85

EN.02.85

D7.03.85

E7.04.87

F2.03.84

F3.05.82

F5.03.84

F6.05.83

F7.08.86

F7.07.86

G2.07.89

G3.10.86

G4.08.88

G7.03.86

H7.03.86

M0.03.87

M3.03.85

RN.01.85

UN.01.85

XN.02.86

GN.03.87

Z9.32.39

A0.41.28

A6.35.40

A5.33.39

A7.25.32

A5.16.41

A5.26.48

A6.32.52

B1.29.54

B1.33.50

B6.50.40

B1.25.43

B1.27.38

B6.30.40

B9.50.36

B6.35.40

B6.51.30

B6.47.41

C1.58.37

C4.39.48

C4.50.40

C4.41.40

C7.68.38

C4.46.45

C4.45.51

C7.49.50

D0.31.44

D0.34.47

D3.32.55

D2.50.50

D1.58.49

D6.58.58

D6.40.60

D6.25.55

D6.38.51

D8.34.57

D9.41.49

D9.42.57

E0.45.55

E0.44.64

E1.39.67

E4.54.65

E2.40.63

E4.42.62

E4.20.60

E4.29.62

E8.30.60

E8.40.60

E8.52.58

E7.44.66

E7.67.63

E8.66.68

F1.68.69

E8.55.70

F1.45.74

F0.25.60

F3.20.67

F1.35.65

F0.25.69

F2.35.65

F2.40.70

F2.50.65

F2.55.75

F2.52.71

F4.54.66

F6.48.68

F8.29.75

F8.31.69

F6.55.75

F6.46.73

F7.58.76

F8.66.75

G0.68.75

F9.43.74

G2.41.72

G0.60.70

G5.24.72

G0.25.65

G5.31.68

G4.50.60

G3.62.70

G7.51.69

H2.55.65

H2.49.69

H1.42.68

H3.30.60

G8.20.50

H7.15.53

H6.20.49

H1.29.58

H7.26.62

J0.40.60

J0.50.60

J4.39.66

J3.47.62

J0.30.60

J0.30.50

J3.19.55

J9.10.64

J9.21.65

J9.30.59

J4.50.49

K5.61.45

K7.48.56

K2.30.50

K5.15.51

L1.11.53

K9.18.41

K5.24.54

L1.54.44

L8.50.40

L7.46.56

L7.55.43

L1.32.51

L8.20.50

M2.16.41

M3.19.53

M3.26.57

M1.41.51

M3.39.59

M8.45.55

M8.50.50

M9.29.52

N1.25.45

N7.49.44

P0.40.50

P1.24.61

P1.21.54

P0.10.50

P2.15.51

P7.25.61

P7.32.45

P8.16.50

Q4.16.46

Q1.31.49

Q3.30.56

P9.36.58

Q5.42.53

Q9.35.60

Q9.33.62

Q9.28.53

R0.20.42

R5.21.52

R7.33.47

R4.51.47

R5.29.55

S2.14.54

S1.33.42

S1.41.44

S0.50.50

S2.43.55

T0.50.40

S9.30.40

S8.23.53

T4.20.39

T4.16.56

T3.32.34

T3.33.46

T2.43.44

T5.49.35

U0.40.40

U0.30.50

U0.23.51

U0.20.40

U0.11.50

U6.14.43

U6.26.46

U5.35.45

U5.30.52

V0.30.50

V2.19.49

V2.20.43

V2.10.55

V8.11.39

V8.19.38

W0.25.50

W0.30.40

W0.20.60

W3.07.55

W4.17.45

W7.20.53

W7.23.48

X0.16.43

W7.07.44

X4.06.55

X5.11.59

X4.19.59

Y1.18.47

Y1.22.59

Y7.33.48

Y7.27.43

Y6.24.52

Z0.20.40

Y7.14.45

Z8.15.49

Z3.16.54

Z3.26.49

Z3.37.43

Z8.27.55

Y7.06.44

Z3.12.39

A4.07.48

B1.08.37

B2.10.40

B7.10.59

C3.20.39

C3.09.53

B5.05.52

C3.11.36

C9.13.37

C8.04.45

D2.08.53

D5.12.55

D0.22.41

D6.25.43

D8.24.44

E0.15.55

E1.15.62

E0.10.60

E0.07.57

D8.12.43

E1.14.50

E1.15.56

E4.22.49

E4.30.50

E7.15.62

E8.23.52

E8.15.56

F0.10.54

E7.10.53

F2.16.54

F0.20.54

F1.27.46

F3.17.59

F3.20.61

F6.13.63

F3.16.52

F2.10.50

F5.09.61

F9.10.60

G0.20.49

G5.17.58

G3.12.56

H0.04.65

J0.05.55

J0.10.50

K0.05.47

L0.05.55

N1.09.46

L8.04.50

R6.07.52

S0.10.50

S2.13.39

T0.10.40

T5.06.44

U7.07.52

V6.05.46

W2.05.49

YN.02.45

CN.02.47

D5.05.45

E4.05.45

F3.03.44

E4.06.35

F3.04.45

F8.05.55

H4.05.47

LN.02.47

NN.01.54

RN.01.38

S0.05.45

ON.00.45

ON.00.49

ON.00.59

BN.01.84

AN.01.87

ZN.00.87

D0.03.86

E1.04.82

E4.05.87

E4.04.83

F0.08.83

F2.06.84

G0.05.80

F7.06.84

F8.07.87

F9.08.87

G5.09.88

G4.08.83

G3.04.83

JN.02.86

L1.03.86

N7.03.85

SN.02.85

TN.02.84

VN.01.86

ON.00.83

A0.24.35

A0.30.30

A4.44.30

A5.27.27

A5.23.32

A6.22.19

A5.35.32

A6.34.45

B2.36.38

B2.40.40

B8.56.27

B6.48.23

B2.27.30

B7.43.31

C0.60.30

B9.31.25

B9.54.22

B7.53.35

C2.63.35

C5.57.42

C3.46.30

C5.39.34

C2.59.33

C6.53.33

C5.56.43

C6.49.48

D1.43.36

C5.33.31

D3.42.47

D3.55.38

D3.65.43

D6.66.53

D6.57.45

D2.35.45

D6.49.39

D9.42.42

E0.41.34

D9.47.54

E0.50.50

E0.62.53

E0.50.60

E2.64.59

E2.52.57

E2.43.57

E4.34.45

E4.28.55

E5.37.44

E8.55.45

E8.59.46

E8.60.60

E6.64.53

E5.54.57

E9.70.59

E8.56.62

F1.67.59

E8.29.46

F3.24.57

F1.34.58

F2.29.61

F2.40.60

F1.44.66

F2.50.60

F3.64.74

F1.57.62

F4.63.56

F6.58.62

F6.35.68

F6.42.60

F5.72.71

F6.60.70

F6.70.70

F7.71.77

G0.59.76

F9.44.69

G2.54.66

G1.61.63

G5.28.60

G0.30.50

G3.42.59

G5.46.50

G5.53.70

G7.58.66

H2.60.60

H2.50.60

G8.50.50

H1.30.50

H1.26.33

H7.21.43

H8.22.39

H1.44.44

H6.45.44

J0.50.50

J0.40.50

J5.49.40

J2.55.55

J2.51.45

J2.39.42

J3.25.46

J9.15.50

J9.30.47

J6.51.43

J9.50.38

K5.59.31

K2.60.40

K4.46.34

K5.25.35

L0.19.38

L1.30.21

K8.27.36

L1.46.38

L0.50.30

L7.54.46

L7.47.36

L8.30.40

M3.18.38

M9.21.31

M5.46.21

M3.47.41

M3.56.41

M3.51.44

M9.53.39

N0.40.40

N0.30.40

N4.43.26

N4.50.33

P0.50.40

P1.38.55

N7.31.40

P0.15.35

P0.20.40

Q0.40.50

P4.48.27

P8.18.45

Q4.20.38

Q2.41.34

Q2.40.44

P9.38.49

Q5.44.49

Q9.45.53

R0.48.46

Q9.33.43

Q8.34.27

S0.20.40

R4.41.34

R6.53.38

R8.40.39

S2.17.39

S0.47.28

S0.52.35

S3.56.42

S5.52.45

S9.50.30

S7.42.25

T0.20.40

T1.23.25

T4.27.36

T4.36.27

T7.48.24

T2.49.28

T4.43.26

U1.43.21

U2.45.31

U0.30.41

U0.24.39

U1.14.39

U5.24.33

U7.27.36

V0.47.19

U6.33.40

U9.25.45

V2.25.41

V0.25.35

V2.16.41

W0.10.30

V8.24.27

W0.33.32

W3.32.30

W4.21.41

W4.13.37

W4.19.32

W7.26.41

W8.28.34

X2.31.24

W9.10.32

X5.10.40

X5.19.37

X6.22.46

X9.24.33

Y2.28.50

Y6.33.42

Y7.30.40

Z1.37.40

Z0.20.30

Y7.24.32

Z9.17.42

Z3.21.46

Z2.32.33

Z3.35.35

Z7.37.42

Y6.08.34

Z9.19.20

A5.10.37

B2.10.25

B2.10.30

B7.17.39

C5.27.28

C3.16.38

A0.05.25

C3.14.31

D0.20.26

D2.10.30

D2.10.40

D2.11.43

D2.30.30

D2.40.30

D6.30.30

D6.19.41

D8.14.51

D8.14.39

E0.10.40

D6.17.33

E1.15.37

D9.19.42

E5.25.31

E5.31.41

E8.20.50

E8.29.40

E8.15.44

E8.15.34

E7.10.35

F0.14.45

F0.19.48

F1.35.35

F3.23.51

F3.28.38

F3.22.43

F3.19.47

F2.10.40

F6.08.48

G0.10.50

F7.20.43

G5.19.40

G5.14.50

H1.05.54

J0.10.40

J0.10.30

K3.06.34

L0.05.35

P0.10.40

L8.05.45

S0.09.30

S1.09.41

S0.20.21

T0.11.31

U0.05.35

U6.09.35

V8.05.35

W7.07.34

AN.02.35

CN.02.38

C7.03.33

E4.10.40

F4.05.23

E3.06.25

FN.02.37

G0.05.45

J0.05.35

LN.02.37

R6.05.31

T7.05.25

T8.03.26

ON.01.26

ON.00.33

ON.00.50

ON.00.50

ZN.00.81

ZN.01.81

D0.03.83

D8.03.82

E2.06.78

E4.06.82

E6.04.82

F3.10.80

F6.04.82

F3.05.80

F6.09.82

F6.08.79

G0.09.85

G8.08.86

G2.09.80

HN.02.85

J2.03.81

NN.00.80

QN.01.83

S9.03.81

T3.03.81

ZN.01.85

GN.00.81

Z9.24.26

Z3.23.24

A0.31.23

A7.32.19

A3.20.13

Z9.19.12

B0.35.25

A8.39.35

B0.39.30

B0.44.30

C0.48.20

B2.36.17

B6.38.18

C0.49.27

B7.53.22

B9.30.21

B9.42.20

B5.51.34

C4.75.30

C3.56.32

C3.39.26

C4.33.22

C3.38.25

C6.41.26

C6.59.36

C8.51.39

C8.42.29

C5.33.23

D4.54.38

D1.36.25

D0.47.33

D6.60.50

D2.40.40

D2.35.25

D6.40.35

E0.45.30

D7.31.23

D7.49.42

E0.50.40

D9.55.43

E0.60.50

E3.65.58

E3.61.54

E2.53.43

E8.32.27

E5.43.40

E6.40.32

E5.47.38

E7.42.34

E5.56.50

E5.54.43

E5.59.49

E9.61.53

E8.58.54

F1.55.50

F1.40.32

F4.28.47

F4.49.46

E8.34.50

F1.60.49

F1.50.55

F2.50.50

F2.64.70

F1.64.54

F2.40.50

F6.45.56

F6.55.54

F8.41.46

F4.67.63

F6.60.60

F6.53.66

F6.71.75

G0.64.69

G0.50.60

G2.49.52

G8.46.57

G4.30.50

G0.30.30

G5.42.44

G4.25.35

G4.50.50

G7.61.61

H2.50.50

H2.45.45

G8.40.40

H0.38.37

G9.20.19

H7.18.35

H8.21.30

H0.35.29

J4.26.26

J7.39.25

J2.46.39

K2.40.30

J6.63.48

J8.38.37

J3.40.31

J2.33.36

J8.19.33

J9.21.41

K2.30.40

K1.30.31

K8.32.29

K5.47.30

L4.25.23

K0.32.20

K5.22.27

L2.18.16

L1.37.22

L0.36.25

L0.40.30

L7.50.30

L9.55.25

L8.43.24

M3.43.18

N1.29.19

M4.28.19

M3.41.25

M2.53.37

M3.47.29

M8.51.30

M8.49.22

M9.36.24

N9.37.22

N5.48.17

N8.51.30

P0.53.37

P0.30.30

N7.34.19

N8.40.21

Q0.50.30

Q0.40.20

P7.25.34

Q3.21.27

Q1.41.24

Q2.50.36

Q2.49.25

Q5.47.44

Q9.47.41

R0.52.39

Q8.38.32

Q9.23.29

R2.22.18

R3.43.26

R3.53.32

S0.40.20

S2.18.28

R6.51.23

T0.40.30

S7.51.34

S6.54.34

T0.30.20

S6.30.20

S7.27.25

S9.20.21

T3.32.21

T3.37.22

T9.38.22

T2.42.23

U0.30.16

U2.28.17

U0.40.30

U7.39.20

T9.26.21

U0.20.20

U6.27.18

V0.30.30

U9.30.20

U6.31.25

V3.34.18

U6.25.25

V0.28.18

V2.23.24

V7.11.16

V8.15.20

W1.31.21

W0.29.18

W4.24.29

W2.14.25

W4.21.27

W8.27.20

X0.16.24

X0.22.27

W7.08.24

Y0.13.21

Y0.20.20

X7.30.21

Y1.22.29

Y3.31.45

Y5.34.38

Y8.35.26

Y9.35.30

Y5.28.19

Y7.17.34

Z3.21.24

Z3.29.29

Y7.24.17

Z2.32.26

Z7.41.30

Y7.12.21

Z1.08.16

A5.15.27

B0.18.12

A6.25.05

B7.28.19

C0.23.18

C4.23.20

C3.13.14

D0.18.16

D4.18.17

C9.06.21

D2.10.25

D2.12.24

D1.26.21

D6.20.30

D6.10.30

D5.29.23

D8.21.29

D6.13.24

E3.18.18

D7.18.18

E6.14.23

E3.23.26

E4.15.25

E6.31.26

E5.31.30

E8.30.29

E5.15.25

E8.17.22

E5.09.13

F4.16.22

E8.17.38

F1.30.26

F3.39.32

F8.37.27

F4.33.25

F2.15.35

E8.12.31

G2.04.26

G0.11.31

G0.20.30

G5.30.26

G5.17.19

H1.09.41

J4.11.30

J0.15.25

K2.16.16

M3.08.26

M9.18.13

N0.10.20

S0.06.21

S0.16.22

S5.03.16

T0.10.20

U0.10.20

U3.15.11

W9.10.13

W3.13.20

A0.05.15

C2.04.30

CN.01.23

E8.11.20

E2.04.21

DN.00.11

F1.03.27

F9.05.35

H7.06.25

LN.02.27

SN.01.18

SN.02.28

T3.04.12

ON.00.10

ON.00.18

</div >