Klasifikácia odolnosti farieb voči mokrému oteru

Klasifikácia EN 13300 rozlišuje farby z hľadiska straty hrúbky.
Norma EN 13300 definuje rôzne triedy odolnosti voči mokrému oteru pre farby a povlaky na stenách a stropoch. Tieto triedy odolnosti označujú, ako dobre je farba schopná odolávať opotrebovaniu a čisteniu.
Odolnosť farby na steny proti odieraniu sa zameriava na to, ako rýchlo sa vrstva farby opotrebováva, ako rýchlo sa vrstva stáva tenšou. Stierateľnosť farby na steny nesúvisí s leskom farby (pozn.: vrstva farby po odstránení vrstiev odieraním môže dostávať lesklý vzhľad.).
Prehľad o leskoch farieb nájdete TU:
Tieto merania odolnosti sú klasifikované pomocou číselných hodnôt z hľadiska straty hrúbky a sú zaznamenané v 5 triedach (1 až 5), pričom trieda 1 je najvyššia kvalita.:
Trieda 1: < 5 µm po 200 oteroch
Trieda 2: ≥ 5 µm a < 20 µm po 200 oteroch (“odolné voči odieraniu” v starej norme DIN 53778)
Trieda 3: ≥ 20 µm a < 70 µm po 200 oteroch (“odolné voči umývaniu” v starej norme DIN 53778)
Trieda 4: < 70 µm po 40 oteroch
Trieda 5: ≥ 70 µm po 40 oteroch
Pre vysvetlenie špecifikácie tried:
1 – Veľmi vysoká odolnosť (najvyššia kvalia):
       Farby s touto triedou majú veľmi vysokú odolnosť voči oteru a sú vhodné pre miestnosti s extrémnym opotrebením.
2 – Vysoká odolnosť:
       Farby v tejto triede majú vysokú odolnosť voči oteru a sú vhodné pre miestnosti s vysokým opotrebením.
3 – Stredná odolnosť:
       Farby s touto triedou majú strednú odolnosť voči oteru a sú vhodné pre miestnosti s stredným až vysokým opotrebením
4 – Nízka odolnosť:
       Farby v tejto triede majú nízku odolnosť voči oteru a sú vhodné pre miestnosti s nízkym až stredným opotrebením.
5 – Veľmi nízka odolnosť (najnižšia trieda):
       Tieto farby majú veľmi nízku odolnosť voči oteru a sú vhodné pre miestnosti s minimálnym opotrebením.

Meranie odolnosti farieb:

Skúšky drhnutia sa vykonávajú na náteroch po 28 dňoch kondicionovania pri teplote 23 °C ± 2 °C a relatívnej vlhkosti 50 % ± 5 %. Iba jemnozrnné povlaky (do 100 µm) sa testujú podľa ISO 11998.

Interiérové farby z portfólia BLISS farby

podľa stupňa odolnosti voči mokrému oteru (aj tzv. umývateľnosť farieb):

Trieda 1:

Trieda 2:

Trieda 3:

Trieda 4:

Trieda 5: v danej triede oteru za mokra nie je v sortimente BLISS farby v ponuke žiadny výrobok