Polyuretánová priehľadná hydroizolácia terás, balkónov

Príklad využitia priehľadnej hydroizolácie na terase – balkóne rodinného domu. Použitá náterová hmota: Maritrans MD

Produkty pre tento produkt