Bliss a.s. Náterové systémy, Košice, farby, sikkens, flugger

Náterové systémy

BLISS a.s. | Košice |

Sikkens, Trimetal, Flügger, Maris Polymers, Carboline

BLISS je popredný distribútor dekoratívnych a ochranných farieb európskych značiek Sikkens, Trimetal, Levis patriace do holdingu AkzoNobel ako aj výrobcov Flügger, Carboline, Maris Polymers, ktoré ponúkajú profesionálnemu maliarovi širokú škálu kompletného, konkurencie schopného a najnovšieho sortimentu spolu s kvalitnými službami a profesionálnou podporou.

Našou úlohou je poskytovať komplexné a profesionálne služby profesionálnym maliarom najlepším možným spôsobom – poskytovať im výrobky, služby, podporu a pomoc maliarom pri výkone ich práce.

Viac o spoločnosti.

Bliss, Náterové systémy, sikkens, flugger, farby, Flügger, laky
Ľudia:
Sila nášho tímu vysokokvalifikovaných a odhodlaných profesionálov spočíva najmä v ich kreativite, vedomostiach zvládnutia technológií a schopnosti komunikácie so zákazníkom. Investujeme do kvalitného výberu ľudských zdrojov, pravidelného vzdelávania a certifikácií. Ďalšou výhodou, z ktorej môžu ťažiť naši zákazníci, je dokonalé poznanie moderných výrobných a aplikačných technológií, no predovšetkým poznanie požiadaviek firiem vo vybraných odvetviach stavebníctva, drevárskeho priemyslu, kovospracujúceho odvetvia, obchodu a služieb.
sikkens Bliss a.s. Košice náterové systémy, farby
Znalosti:
Znalosti, ich evidovanie a dôkladné využívanie, sú jedinou overenou cestou k zvýšeniu spokojnosti zákazníkov a zamestnancov. Už niekoľko rokov premyslene budujeme znalosti našich zamestnancov v oblastiach, v ktorých pôsobia naši zákazníci. Získané znalosti z moderných technológií a porozumenia špecifických požiadaviek jednotlivých odvetví efektívne využívame pri projektoch pre našich zákazníkov.