Bliss a.s. Náterové systémy

Bliss a.s.

Náterové systémy

Našim zákazníkom poskytujeme ideálne zázemie, ktoré výrazne prispieva k ich ekonomickému rastu a dlhodobej prosperite. Svoje poslanie napĺňame priamym prístupom k najnovším technológiám. Naša filozofia nás zaväzuje k tomu, aby naše riešenia boli technologicky na vysokej úrovni, no najmä prístupné trhu a znamenali reálny prínos pre konečného zákazníka.

Svoju obchodnú stratégiu sme založili na troch základných pilieroch – na ľuďoch, ich znalostiach a moderných technológiách. Preto sme výhradným obchodným partnerom:

Partneri

Bliss a.s. Náterové systémy Slovensko
Ľudia:
Sila nášho tímu vysokokvalifikovaných a odhodlaných profesionálov spočíva najmä v ich kreativite, vedomostiach zvládnutia technológií a schopnosti komunikácie so zákazníkom. Investujeme do kvalitného výberu ľudských zdrojov, pravidelného vzdelávania a certifikácií. Ďalšou výhodou, z ktorej môžu ťažiť naši zákazníci, je dokonalé poznanie moderných výrobných a aplikačných technológií, no predovšetkým poznanie požiadaviek firiem vo vybraných odvetviach stavebníctva, drevárskeho priemyslu, kovospracujúceho odvetvia, obchodu a služieb.
bliss-student
Znalosti:
Znalosti, ich evidovanie a dôkladné využívanie, sú jedinou overenou cestou k zvýšeniu spokojnosti zákazníkov a zamestnancov. Už niekoľko rokov premyslene budujeme znalosti našich zamestnancov v oblastiach, v ktorých pôsobia naši zákazníci. Získané znalosti z moderných technológií a porozumenia špecifických požiadaviek jednotlivých odvetví efektívne využívame pri projektoch pre našich zákazníkov.
Bliss a.s. Náterové systémy Slovensko
Technológie:
Naši zákazníci profitujú z našich hlbokých znalostí najnovších vývojových trendov a technológií. Pri ponuke výrobkov a služieb na báze nových technológií však vždy máme na zreteli ich reálny prínos pre zákazníka. Ponúkané produkty poskytujú dlhodobé riešenia dekorácie a ochrany ošetrovaného podkladu, čo si vyžaduje precízny prístup ku kombinácii rôznych materiálov. Preto zákazníkom poskytujeme výhradne technológie od osvedčeného svetového lídra v oblasti vývoja a výroby náterových hmôt – AKZO NOBEL. Takto majú naši zákazníci istotu zabezpečenia dodávok priamo zo základne najmodernejšej technologickej výroby a riešenia náterových systémov v súlade s požiadavkami trhu.

Výsledkom vzájomne vyváženej kombinácie troch faktorov: ľudí, znalostí a technológií, sú ponúkané náterové systémy a služby prispôsobené potrebám zákazníkov. Naša ponuka služieb a riešení pomáha našim zákazníkom rýchlo reagovať na obchodné príležitosti. Dáva im možnosť prinášať produkty a služby na trh pred konkurenciou a chráni ich investície do základných prostriedkov, o čom svedčí aj pridelený certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 – 2000.