Niekoľko príkladov aplikácie opláštenia budov.

Kovové opláštenie budovy po aplikácií Metal Unicat
Farba na plechové steny budov RD Metal Unicoat