Často u zákazníkov vyvstáva otázka, či sa dá stará dlažba alebo obklad.
Väčšina dlaždíc, okrem glazovaných lomových dlaždíc, sa dá natretrieť. Keramika, porcelán alebo prírodný kameň sú poctivý materiál, no treba ich veľmi jemne zdrsniť, natrieť základným náterom a nasledne epoxidovou, prípadne inou vhodnou farbou podľa zamýšľaného konečného využitia daného priestoru.
Maľovanie dlažieb a obkladov nie je to isté, ako natrieť si steny. Ak nedodržíte správne kroky a nedáte si pozor na kvalitnú prípravu obkladu, môže sa stať, že sa vám už o pár mesiacov farba olúpe.
Pri nátieraní v vlhkých priestoroch (sprchy a iné miesta s rizikom vody) je však potrebné uvedomiť si, že oblasti vystavené veľkému množstvu vody majú vyššie riziko predčasného odlupovanie, tvorby pľuzgierov a vyblednutia.
Je potrebné si uvedomiť aj to, že dekoratívne maľovaná keramika alebo keramika s profilom náchylnejšia na poškriabanie. Takže niekedy môže byť potre bných viac základných vrstiev.
A asi najdôležitejšie, stredná predpokladaná dĺžka životnosti náterov je okolo 6-12 mesiacov. To sa môže líšiť v závislosti od vyššie uvedených faktorov, ale ak sú správne pripravené v základe, natreté a utesnené, môžu vydržať viac ako 12 mesiacov.