Nátery a hydroizolácia exteriérov

Strechy, parkovacie strechy garáže, heliporty, balkóny, nádrže, bazény, pešie zóny, dekoratívne hydroizolačné systémy balkónov, štadiónov, parkovísk, obchodov, garáži, ochrana polyuretánových tepelných izolácií striech, izolácie/ochrana strešných svetlíkov, to všetko je základný prehľad z širokých možnosti aplikácií polyuretánových systémov z ponuky gréckeho výrobcu Maris Polymers.