Spoločnosť TECHNCHEM, bola založená v roku 1985 p. Marcel Pien (chemický inžinier) a následne sa rýchlo etablovala ako európsky líder vo výrobe produktov určených na kontrolu vlhkosti v budovách.
Úspech je založený na kreatívnom myslení tímu TECHNICHEM a jeho neustálom kontakte so stavebnými špecialistami, čo umožňuje spoločnosti ponúkať inovatívne riešenia problémov súvisiacich s výstavbou, obnovou a ochranou budov.

Rad TECHNICHEM ponúka odpoveď na takmer všetky bežné problémy pri výstavbe, rekonštrukcii a údržbe budov sortimentom výrobkov:
• vodoodpudivý prípravok na ošetrenie povrchov
prípravky proti vzlínajúcej vlhkosti
• stužovač kameňa na povrchovú úpravu
• antigraffiti
• prípravok odolný voči vlhkosti v hmote na úpravu vzlínajúcej vlhkosti
• produkt na úpravu hygroskopických solí
• systém epoxidovej živice na úpravu stien pivníc a mált na paženie
• prípravok na ošetrenie striech (mossicíd – farebný alebo bezfarebný hydroizolačný prípravok a náter)
• povlak odolný voči vlhkosti
• čistiace produkty
• prísady do malty a betónu
• sanácia betónu a konečná úprava
• výrobky na opravu betónu
• malty a syntetické živice
• spracovanie, meranie a kontrola materiálov

Kvalitu produktov TECHNCHEM zaručujú rôzne skúšobné protokoly, schválenia a protokoly o skúškach, ktoré sú k dispozícií u výrobcu od kompetentných (národných a medzinárodných) inštitúcií, ako vo verejnom, tak aj v súkromnom sektore.
Každý výrobok, ktorý opúšťa výrobnú továreň, je podrobený testu kvality a zhody v laboratóriu výrobcu v súlade s európskymi normami kontroly.

Viac ako 20 produktov zo sortimentu TECHNICHEM bolo schválených analýzami a správami WTCB, ATG, KIK, SOCOTEC, CORI atď.
Avšak najlepším dôkazom kvality produktov TECHNICHEM sú naše početné referencie, vernosť niekoľko tisíc zákazníkov, v udržateľnosti produktov TECHNICHEM.

Neboli nájdené žiadne produkty zodpovedajúce vášmu výberu.