RD-Elastodeck, jednozložkový tekutý hydroizolačný systém pre strechy, terasy a balkóny.

61,70 291,00 

RD-Elastodeck predstavuje hydroizolačný strešný tmel vo forme tekutej pasty, ktorá tvorí po vyschnutí gumovitú, elastickú, vodotesnú plochu, ktorá je vysoko odolná voči nepriaznivým poveternostným vplyvom a voči abrázii.

• vhodný pre strechy, pozinkované odkvapové rúry, asfaltové materiály, betón, prístrešky z pokovovaných plechov
• vodotesný tmel. Jeho povlak je hrubý, bezšvový, nevytvára zoslabené miesta, ktoré by umožnili prenikanie vody. Nie je nasiakavý
• je pružný a umožňuje bezporuchové predĺženie (200%)
• k jeho vlastnostiam patrí schopnosť “kopírovať” pohyb aktívnych trhlín pri dilatácii aj kontrakcii.
• predstavuje ťažko vznetlivú látku, ktorá nepodporuje horenie
• odolný voči starnutiu, vode, slnečnému žiareniu a spalinám z priemyselných centier a veľkomiest obsahujúcich síru
• umožňuje renovácie striech a zabezpečuje dlhšiu životnosť bez potreby prevedenia veľkých prác

Vhodné podklady:
Betón, zvetrané PVC a EPDM fólie, stará bitúmenová fólia (> 1 rok), cement, vláknocement, …