Základné farby, doplnky pre nátery na vápenné omietky