S BLISS farby od podlahy až po strop

Spálňa v staršom rodinnom dome sa dočkala kompletnej obnovy. Keďže farba na stenách doslovne degradovala už po 5tich rokoch od aplikácie, podlahy tvorili 70 ročné drevené dosky so škvarou. Nastal teda najvyšší čas na rekonštrukciu.

Pri projekte bolo nutné odstrániť starú podlahu spolu s so škvarou. Na ich miesto bola daná minerálna vata spolu s novou dlážkovicou.

Povrch dlážkovice bol ošetrený náterom: Flügger Natural Wood Floor Oil v dvoch vrstvách. Dlážkovica tým získala solídnu ochranu v podobe kvalitného rozpúšťadlového oleja a pre Flügger typický lesknúci sa náter zvýrazňujúci prirodzenú štruktúru dreva.

Steny izby boli natreté prémiovou farbou na steny: Flügger Flutex 5S

Strop bol natretý akrylátovou farbou: Flügger Arcylic.

Rozloha izby je 15 m2 a cena farieb tohto projektu nepresiahla 65 eur, vďaka prebiehajúcej akcii na Flügger Arcylic a Flügger Natural Wood Floor Oil. Dokonca, pri týchto dvoch farbách sa zvýšil materiál, ktorým by bolo možné natrieť aj ďalšiu izbu ešte väčších rozmerov!


Flügger Flutex 5


Produkty použité pri tomto projekte: