RD Elastometal antikorózny náter na kovy a strechy, 2v1

53,50 333,00 

RD-Elastometal je vysokoúčinný jedno zložkový, vodou riediteľný elastomérny antikorózny náter. Kombinuje veľmi vysoké antikorózne a hydroizolačné vlastnosti do jedného výrobku. Tento výrobok predstavuje systém 2v1.
V jednom výrobku je obsiahnutý základný náter a vrchný, konečný náter.
Antikorózna ochrana v rozmanitom prostredí (C3-C5m / C5i):
• mosty, morské kov.konštrukcie, rafinérie, petrochemické a chemické závody
• vonkajšie nátery na nádrže (vodu, olej, plyn, obilie a pod.)
• kovové opláštenia budov (strechy, sendvičové panely, steny, preklady, lemovky, klampiarske prvrky atď.)
• oceľové konštrukcie (prelety, potrubia, veže, podpery atď.)
• zariadenia (žeriavy, nákladné autá atď.).