Základné farby, doplnky pre nátery na vláknocementové dosky