Pre betónové plochy, strechy, parkoviska, balkóny, terasy a pod. dodávame na Slovenský trh hydroizolačné systémy od výrobcu Maris Polymers. Výrobca je úzko špecializovaný na oblasť hydroizolácií a je schopný dodať na trh celú paletu komplexných riešení v obore tavebníctva.

Maris Polymers predstavuje špičku v obore polyuretánových hydroizolačných náterov pre stavebné konštrukcie, spĺňa narastajúce požiadavky zákazníkov a vyhovuje najnovším technológiám a normám.

Firma Maris Polymers je etablovaná vo viac ako 70tich krajinách sveta a jej sofistikované hydroizolačné a náterové hmoty využíva stále viac a viac zákazníkov.