Strešný náter Elastometal

 

Hydroizoláčná a antikorózna ochrana kovových konštrukcií a plechových striech.

Vysoko výkonný jednozložkový vodou riediteľný elastomérny antikorózny náter. RD-Elastometal kombinuje antikorózne a vodotesné vlastnosti do jedného produktu.Táto farba môže byť použitá ako základný náter alebo ako konečný náter.

Vynikajúca, osvedčená technológia pre renováciu striech a kovových prvkov v miernom aj náročnom klimatickom prostredí. Kovové povrchy s rozlohou niekoľko miliónov metrov štvorcových chránených technológiou RD Elastometal z neho robia spoľahlivý náterový systém. Elasticita RD-Elastometalu bráni defektom preniknúť na povrch aj v oblastiach vystavených rozsiahlym a častým zmenám teploty.

Odolnosť je porovnateľná s epoxidovými, polyuretánovými alebo galvanizačnými systémami – ktoré však vyžadujú úpravu povrchu pieskovaním a predstavujú oveľa vyššiu ekologickú záťaž.

 

RD Elastometal – v praxi:

most Øresund
1u
1b

Strešný náter RD Elastometal