113,00  s DPH (94,17  bez DPH)
163,60 167,80 

dOPLNKOVé pRODUKTY PRE DREVENé OKNá

Postup pri rekonštrukcii náterov drevených okien
výrobkami Sikkens alebo Trimetal

Vyberte si požadovaný farebný odtieň lazúry alebo krycej farby, ktorým budete natierať renovované okná.

 • Pre transparentné lazúrovacie nátery, ako na báze vody, tak aj na báze riedidiel sú k dispozícií farebné karty Sikkens Cetol Natural Balance 1 alebo Sikkens Cetol Natural Balance 2
 • Pre krycie nátery, ako na báze vody, tak aj na báze riedidiel je k dispozícií farebná škála RAL alebo širší výber farebných odtieňov Sikkens 5051  

Samotné práce:

 • odstráňte odkvapovú okennú lištu a oblepte páskou plochu,ktorá bude opravovaná tak, aby nedošlo k poškodeniu neopravovaných plôch.

 • na starú farbu naneste odstraňovač farieb (napr. od firmy MEYER viď. obrázok, ktorý je testovaný a schválený presne pre tento postup, výrobkami SIKKENS / TRIMETAL a spĺňa všetky požiadavky výrobcu náterového systému).

 • Krátko nechajte pôsobiť a mechanicky škrabaním odstráňte starú farbu. Odstraňovač nesmie zaschnúť, lebo stráca účinnosť.

 • Takto očistený povrch očistite handričkou namočenou v technickom benzíne alebo terpentíne (nie terpentínový olej!) alebo acetóne. Po vyschnutí povrch umyte čistou vodou.

 • Odstráňte silikónové tesnenia okien.
 • Z rohov a „V“ spojov farbu odstráňte nožom.

 • Po vyschnutí, povrch prebrúste brúsnym papierom zrnitosti 60, potom zrnitosťou 100 pomocou nízkootáčkového brúsenia. Nakoniec povrch ručne, v smere vlákien, prebrúste brúsnym papierom zrnitosti 180.

 • Na obnažený drevený povrch aplikujte základný náter:
 1. v prípade vodou riediteľnej lazúry – Sikkens Cetol BLX-Pro (alebo Sikkens Cetol WP 567 BPD) alebo lazúry na báze riedidiel Sikkens Cetol Novatech
 2. v prípade krycieho vodou riediteľného náteru Trimetal Permacryl Multiprimer alebo na báze riedidiel Sikkens Rubbol Primer
 • Ponechajte náter preschnúť po dobu 2-3 hod.
 • Po preschnutí, povrch znovu ručne a jemne prebrúsiť brúsnym papierom zrnitosti 180.
 • Priečne rezy zatrite pomocou tmelu Polyfilla Pro W335 alebo Sikkens Kodrin WV456 a „V“ spoje utesnite pomocou transparentného akrylátového tmelu
 • Naneste vrchný náter:
 1. v prípade vodou riediteľnej lazúry – 1x Sikkens Cetol BLX-ProTop hrúbka 65-70µm v mokrom stave alebo lazúry na báze riedidiel Sikkens Cetol Filter 7
 2. v prípade vodou riediteľného krycieho náteru 1x Trimetal Permacryl Satin alebo na báze riedidiel Sikkens Rubbol Satura
 • Náter sa ponechajte preschnúť, v prípade potreby ešte jemne ručne prebrúste brúsnym papierom zrnitosti 180 a naneste druhú vrstvu:
 1. v prípade vodou riediteľnej lazúry – 1x Sikkens Cetol BLX-ProTop hrúbka 65-70µm v mokrom stave alebo lazúry na báze riedidiel Sikkens Cetol Filter 7
 2. v prípade vodou riediteľného krycieho náteru 1x Trimetal Permacryl Satin alebo na báze riedidiel Sikkens Rubbol Satura
 • Vhodné je natierať zavesené okno, za účelom kontroly, či aplikovaná farba nezačne stekať.
 • Pozn.: v prípade, že prevádzate len lokálne opravy / odstráňovania starého náteru (hlavne sa objavujúce v spodných častiach drevených okien), aplikujte základný náter lazúrou Sikkens Cetol BLX-Pro skúšobne aj v dvoch vrstvách. Tieto dve vrstvy intenzívnejšie zafarbia drevo, ktoré môže napomôcť zjednoteniu opravovanej časti k pôvodnému vzhľadu náterovému systému.